Alla inlägg den 14 oktober 2009

Av klara - 14 oktober 2009 20:07

Fascinerande vad fingrar kan åstadkomma =)

ANNONS
Av klara - 14 oktober 2009 20:00

 

Nu får vi liva upp oss lite med Guds leende efter alla tråkbloggar om vaccinhelvetet...

Bilden är inte min men jag minns inte vart den kommer ifrån tyvärr, hoppas ingen tar illa upp!


ANNONS
Av klara - 14 oktober 2009 17:51

 

Nu kom det ett svar på mailet som skickades ut av Torbjörn Sassersson tidigare idag:

Jag tycker man skall vara lite kritisk till sådana här personer och inte okritiskt maila sånt trams.

Naturligtvis är det upp till var och en att själv bedöma om riskerna för biverkningar överstiger nyttan med ett vaccin men att blanda in konspirationsteorier och direkta felaktigheter ger ingen vidare grund för ett bra beslut.

Om någon orkar läsa har jag bemött alla 8 punkterna nedan.

Mvh

Johan Andersson


1.      En person som jobbar på ett enormt företag är inget att hurra för. Med Crucell SBL antar jag att han menar SBL Vaccin i Solna som är ett dotterbolag till det holländska företaget Crucell.

Crucell har c:a 900 anställda. SBL Vaccin c:a 130. Att en anställd inte tänker vaccinera sig betyder ingenting. Vilken position har den anställde? Vaktmästare?


Vad gäller "allvarliga biverkningar" så är de enda biverkningarna, som man inte också får av influensan, allergiska reaktioner på vaccinets innehåll och ömhet/rodnad/blödning vid sticket. Alla andra biverkningar kan man alltså också få av influensan, och inte bara av vaccinet.


2.      Virus kan ta delar från varann utan sex. Om ett virus angriper en cell som redan är angripen av ett annat virus kan de kombineras.


3.      Konspirationsteorier som kräver deltagande av stora delar av befolkningen är aldrig sanna. Det funkar inte, nån pratar till slut.

2003 hade vi 27.800 läkare i Sverige. Att alla skulle vara inblandade är ju helt orimligt. Vem skulle ge dem sparken om de pratade?


4.      Vad gäller tiomersal så är det visst skillnad på etylkvicksilver och metylkvicksilver, de beter sig olika i kroppen. bland annat försvinner etylkvicksilver betydligt snabbare ur kroppen (se bland annat http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/121/2/e208 ). Tiomersal är använt under en lång tidsperiod i olika vacciner utan att ha visat sig ge några skadliga effekter.

Förbudet från i somras (mot kvicksilver) gäller inte läkemedel, de är undantagna. Läs mer om tiomersal här: http://www.lakemedelsverket.se/alla-nyheter/nyheter-2009/sammanfattning-av-kunskapslaget-for-tiomersal/


"Tiomersal har ingått i vacciner och vissa andra preparat som använts i hela världen sedan 1950-talet, och uppskattningsvis har flera miljarder doser givits under åren. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA:s bedömning från 2004 är att omfattande epidemiologiska studier inte har visat något samband mellan vaccinering med vacciner som innehåller tiomersal och störningar i utvecklingen av nervsystemet. Det finns därför inget hälsoskäl att förbjuda användningen av tiomersal. I linje med de globala målsättningarna att minska användningen och utsläppet av kvicksilver har EMEA emellertid uppmanat tillverkarna att utveckla vacciner utan tiomersal eller med minsta möjliga kvicksilverinnehåll."


5.      Vaccinet är testat på människor, som prototypvaccin i förstudier (se http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/Pandemrix-H-832-PU-17-AR.pdf )


6.      Självklart är man försiktig med ge något som innehåller ägg till äggallergiker. Influensavaccin framställs i befruktade hönsägg. I dessa vacciner kan det finnas rester av hönsproteiner och ovalbumin (äggviteprotein). Sådana vacciner bör inte ges till personer med kraftig äggallergi.


Tror någon att vi får ALS när vi äter ägg i vanliga fall? Ägget hamnar faktiskt i magen och innehåller RNA och DNA. Alternativt tror någon att man får ALS efter varje bakterieinfektion eller virusinfektion som också skickar in DNA och RNA i oss? Vi får i oss främmande DNA/RNA dagligen, det är inget nytt. Vi pratar i vilket fall som helst om ytters marginella mängder eftersom man renar fram viruset från äggen så det är inte så att man först sticker sprutan i ägget och sedan in i armen.


Plus att för att man ska få ALS eller någon annan neurogenerative sjukdom så krävs det att immunförsvaret angriper celler i kroppen under en väldigt lång tid, vilket inte skulle hända även om hans exempel stämde.


7.      Det är en genial slogan som räddat förmodligen en miljard liv i världen.

Tillverkaren har ingen friskrivningsklausul i Sverige. Det går inte enligt läkemedelslagstiftningen. Läs gärna mer: http://www.krisinformation.se/Web/Pages/Faq/ShowFaq____11788.aspx?FaqId=2318


8.      Om du vill återgå till hur människan levde "i miljontals år" är du nog rätt rökt. Sannolikheten att modern läkarvård räddat dig eller någon av dina förfäder är rätt stor, så du skulle aldrig blivit född.

Ska vi även sluta med vaccin mot polio, stelkramp, mässling/påssjuka/röda hund? Var det av ondo att utrota smittkopporna?

Av klara - 14 oktober 2009 10:19

 

Fick just ett mail av en vän som fått den här informationen av Torbjörn Sassersson:

Jag vill bidra med några punkter att fundera på inför massvaccinationen av svenskar from 12 oktober, 2009.

1. Jag har varit i kontakt med en person som arbetar för Crusell SBL (den ledande vaccindistributören i Sverige). Personen kommer inte själv att vaccinera sig för denne vet att vaccinet ger “allvarliga biverkningar”.

2. Influensan kallad svininfluensan består egentligen av genetiskt material från svininfluensa, människoinfluensa och fågelinfluensa. Det är hur enkelt som helst att verifiera det genom att studera vad som skrivits i den vanliga pressen. Många tror att genblandningen beror på att virus i naturen korsar sig med varandra. Eftersom jag läst mikrobiologi och genetik vid Stockholms universitet vet jag att det är en omöjlighet eftersom virus inte förökar sig sexuellt. Virus förökar sig genom replikation. Korsning i naturen förutsätter sexuell förökning. Då tänker de flesta: men det vet ju alla att virus muterar i naturen. Ja, men det har ingenting med korsning och förökning att göra.

Jag har försökt förklara denna enkla grundkunskap i biologi för en SvD journalist som fortfarande inte förstår vad jag pratar om. Misstänker att de politiker som ligger bakom beslutet att köpa in 18 miljoner influensa “shots” inte heller förstår detta.

Konsekvensen av att vi förstår att ett virus bestående av genmaterial från svin, människa och fågel är omvälvande. Det kan nämligen endast betyda en sak. Viruset är fabricerat, tillverkat av människan.  

3. Genetiker, biologer och läkare känner till detta, men de är förhindrade att uttala det öppet i media. För i samma ögonblick som de påpekar att viruset är fabricerat kan dessa förlora jobbet. Så enkelt är det. Istället försöker läkare bla i Sverige (via DN, SvD) mer inlindat ifrågasätta behovet av massvaccination. Så mitt råd är: läs mellan raderna. Dessa läkare försöker förmå människor att ifrågasätta dels behovet av vaccination, dels politikernas felaktiga beslut och dels läkemedelsbolagens vinstintressen.

4. En ingrediens i Pandremix (svininfluensavaccinet) är thimerosal (konserveringsmedel) som innehåller kvicksilver (ethylkvicksilver). Jag fick uppgiften från Läkemedelsverket. Enligt Oxfords keminfosidor är thimerosal klassat som ett gift.

Amalgamfonden har varnat för samma form av kvicksilver eftersom formen på kvicksilvermolekylen är av typen etylkvicksilver (nära släkt med metylkvicksilver), en molekyl som lätt tar sig in hjärna och nervsystem. Förbud mot kvicksilver i amalgam infördes i Sverige 2009-06-01. Beslutet att köpa in vaccin som innehåller thimerosal till svenska folket togs 2009-07-24. I ena stunden totalförbjuds kvicksilver i munnen och i nästa stund är det okey att spruta in en liknande form av kvicksilver i blodbanorna. Nu är det helt plötsligt inte farligt alls.

5. Vaccinet är ej testat på människor. Stat och Landsting varken tänker eller agerar logiskt. De enda som tjänar på hela pandemicirkusen är läkemedelsbolagen som kontraktsmässigt gjort sig ansvarsfria om människor får skador av ett vaccin i en prototypmodell som inte testats på människor. Svenska läkare har gått ut via SvD och starkt ifrågasatt detta.

6. Har du hört att svenska läkare avråder äggallergiker att ta vaccinet? Varför? Jo, för vaccinet är tillverkat mha ägg. Vad som är känt men ej debatterat i media är att vaccinet därför innehåller djur-RNA och DNA rester från produktionsledet av vaccin (äggen). Dessa gensträngar fäster an vid kroppsceller efter att de sprutats in i kroppen. Vårt immunförsvar identifierar de främmande gensträngarna och angriper. Problemet är att gensträngarna fäst an vid kroppsceller med följden av att immunförsvaret angriper kroppsceller med anfäst djur-RNA/DNA. Slutresultatet är autoimmuna sjukdomar av typen MS, ALS (en neurodegenerativ nervsjukdom), fibromyalgi, artralgi och en rad andra besläktade “inre allergisjukdomar”. Det är alltså inte konstigt att det tom står i biverkningslistan från Läkemedelsverket nedan. Man känner alltså till de autoimmuna reaktionerna i kroppen, men man håller tyst om det.

7. Det återkommande mantrat som stat och landsting upprepar är: “Det är bättre att några få dör eller bli skadade av vaccinet än att långt fler dör och blir skadade av influensan.” Problemet är att slogan är ogenomtänkt och högst spekulativ och den enda part som tjänar på den är läkemedelsbolagen som dessutom gjort sig ansvarsfria.

8. Jag anser att Landstingets och politikernas okunnighet och godtrogenhet har nått farsartade proportioner. Nu är tåget satt i rullning och de varken kan eller klarar av att stoppa ekipaget. Prestige spelar naturligtvis in i bilden. De enda vi kan hoppas på är att folk tar sitt förnuft till fånga och låter kroppens immunförsvar skapa immunitet mot viruset genom att ha influensan. Inget vaccin behövs. Det är så naturen skapat oss och det har fungerat i miljoner år.  

Källor:

Oxfords Univesity om Thimerosal
http://msds.chem.ox.ac.uk/TH/thimerosal.html

Läkemedelsverket skriver: “Produktinformation för prototypvaccinet Pandremix”
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2009/Produktinformation-for-protoypvaccinet-Pandemrix1/

Innehållsförteckning för vaccinet (Pandremix)
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/emea-combined-h832sv.pdf

Biverkningarna enligt Läkemedelsverkets bilaga (från European Medicines Agency)
Blodet och lymfsystemet
Vanlig: lymfadenopati
Psykiska störningar
Mindre vanlig: sömnlöshet
Centrala och perifera nervsystemet
Mycket vanlig: huvudvärk
Mindre vanlig: parestesier, somnolens, yrsel
Magtarmkanalen
Mindre vanlig: gastrointestinala symtom (t ex diarré, kräkningar, buksmärta, illamående)
Hud och subkutan vävnad
Vanlig: ekkymos vid injektionsstället, ökad svettning
Mindre vanlig: klåda, utslag
Muskuloskeletala systemet och bindväv
Mycket vanlig: artralgi, myalgi
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Mycket vanlig: induration, svullnad, smärta och rodnad vid injektionsstället, feber, trötthet
Vanlig: frossa, influensaliknande sjukdom, reaktioner vid injektionsstället (t ex värmekänsla, klåda)
Mindre vanlig: sjukdomskänsla

Biverkningar av Pandremix enligt Dinamediciner.se
Några av de vanliga är huvudvärk och trötthet, men i sällsynta fall kan vaccinet ge bland annat kramper, blåmärken eller dunkande smärta. Vid allergi kan allvarlig kollaps eller koma tillstöta, vilket kan leda till döden.
Livsfarligt för äggallergiker.

/Sammanställning av Torbjörn Sassersson

klara...

på besök...

Fråga mig

1 besvarad fråga

GÄSTBOK*******

Kategorier...

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3 4
5
6 7
8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
<<< Oktober 2009 >>>

Nya inlägg...

Vad tycker du...

Var vill du helst bo?
 I en Stad
 Nära Naturen
 På en Ö
 På en Annan Planet...

Arkiv...

Länkar...

RSS

Sabotera Spam - Klicka Här

Dagens Ord...

Pop

Populära bloggar

Följ bloggen

Följ på besök ... med Blogkeen
Följ på besök ... med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se